Lading av elbil

Så du har kjøpt deg en elektrisk bil og ønsker å lade den i garasjen? Her er litt praktisk informasjon om hvordan du går frem.

Hver parkeringsplass i vår fellesgarasje har to vanlige stikkontakter. Disse er bak ett låsbart deksel (merket DEFA) og du skal ha fått nøkkel til dette ved overlevering av boligen din.

Stikkontakt på garasjeplass.

Strømmen til denne stikkontakten leveres av fellesanlegget og havner ikke på din strømregning. Styret besluttet derfor da borettslaget ble etablert at de som ønsker å bruke disse stikkontaktene til lading av elektrisk bil må varsle styret og vil bli belastet en fast sum i måneden for dette.

Styret gjør tidvise kontroller på at bruk av disse punktene mot listen over registrerte elbiler hos vår forretningsfører.

Per dags dato er denne summen på kroner 250,- og blir belastet på samme faktura som felleskostnadene.

Hva gjør jeg hvis bilen ikke lader?

Skulle du komme hjem en dag og ikke få ladet så kan det være at sikringen på din stikkontakt er gått. Du kan først prøve å lade på en nabo sin stikkontakt for å sjekke om det er din ladekabel eller bil det er noe feil med.

Er det ikke noe feil på din ladekabel eller bil, ta kontakt med styreleder eller nestleder da de to har nøkkel til sikringsskapet i garasjen og sikringen til din plass antagelig er gått.

Oppgradering av ladeløsning i garasjen

Hver stikkontakt har idag egen sikring og jordfeilbryter, så dette er i henhold til Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap (DSB) sine rettningslinjer for lading av elektrisk bil, dog ikke etter deres anbefaling. DSB sin klare anbefaling er dedikerte ladestasjoner med Type 2 kontakter og ett effektstyrings-system.

Basert på en spørreundersøkelse styret utførte blant beboerne i november 2018 og observasjoner på økning av elbiler i borettslaget i 2019 kan vi anta at godt over halvparten av beboerne vil ha elektrisk bil innen utgangen av 2020.

Styret har gjort noen tekniske undersøkelser med elektriker og vi har ganske bra kapasitet i garasjen så det er mulig å øke effekten fra fra 2,3kW til 7,4kW , men ikke til alle 34 plasser samtidig.

Derfor må en oppgradering av anlegget gjøres i fellesskap.

Styret ser også ett fremtidig behov for å differensiere strømkostnadene mer. Forskning viser at det er ganske store forskjeller mellom ulike biltyper og bruksmønstre som igjen slår ut i hvor mye strøm den enkelte beboer bruker på å lade opp sin elbil. Antagelig betaler noen beboere hos oss idag for liten andel av strømutgiftene og noen for mye.

Ett styringssystem for elbillading må derfor ikke bare kunne styre effekten, men også kunne skille ut hvor mye den enkelte beboer lader for og gjøre det mulig å dele regningen etter bruk.

Styret har iløpet av 2019 fått tilbud på to løsninger for smart styring av effekt basert på belastning. Samtidig har Obos også etablert rammeavtaler med flere leverandører av slike systemer, samt at Telenor har kommet med en pakkeløsning for borettslag som bruker Telenor til bredbånd.

Styret vil derfor fortsette å vurdere slike styringssystemer og hente inn flere priser iløpet 2020 med ett mål om oppgradering iløpet av 2021.