Lading av elbil

Så du har kjøpt deg en elektrisk bil og ønsker å lade den i garasjen? Her er litt praktisk informasjon om hvordan du går frem.

Hver garasjeplass har en Schneider elbillader. Denne er den enkelte andelseiers eiendom og ansvar. Ladestasjonen har nøkkel og type 2 utgang. Merk at styret ikke har noen nøkler til disse ladestasjonene, så ta godt vare på nøklene dine.

Du må selv ha ladekabel til din bil.

Fakturering av forbruk

Borettslaget legger ut for strømmen og fakturerer via Obos beboerne for reelt strømforbruk etterskuddsvis i juni og desember. Det beregnes en gjennomsnitts strømpris + ett administrativt påslag (for på dekke kostnader ved fakturering og vedlikehold). Strømprisen vil være basert på total pris for husholdninger ifølge SSB med ett påslag på ca kroner 0,50 per kilowatt.

Vi løser det slik at i juni blir man fakturert for forbruk fra desember til og med mai basert på snittet av total pris i 4. kvartal og 1. kvartal, mens i desember blir man fakturert for forbruk fra juni til og med november basert på pris i 2. kvartal og 3. kvartal.

NB: Har du lånt bort laderen din og lurer på hvor mye en spesifikk ladeøkt kostet, kontakt styreleder så finner vi det for deg.

Hvordan lade bilen?

Schneider Ladestasjon

Bruk nøkkelen din (liten grønn nøkkel) til å slå på laderen (nøkkelhull øverst på høyre side). Plugg i din egen Type 2 kabel i bilen og laderen (luke under nøkkelen på høyre side).

Etter ett par sekunder vil det grønne lyset begynne å pulsere og bilen din lader.

Hvilken hastighet får jeg?

Laderne er satt opp i fire soner (hver langside i hver etasje). Maksimal effekt per sone er 34,5kw. Dette fordeles automatisk på antall ladere i sonen som er i bruk. Selve laderene kan maksimalt gi 22kw.

Kan bilen din lade på 400V og 3 fas kan du i teorien få 22kw hvis du er den eneste som lader i din sone, men det er mest sannsynlig at du får ett sted mellom 3 til 7kw.

Hva gjør jeg hvis bilen ikke lader?

Her følger det noen tips til feilsøkning hvis du ikke skulle få ladet bilen din.

Blått lys på laderen

Det er energistyring i anlegget og det kan da hende at ladeøkten blir satt på pause i 20 minutter slik at strømmen til enhver tid kan fordeles rettferdig mellom alle som lader. Lyset på laderen lyser da blått. Dette køsystemet rulleres automatisk og starter alltid med den som har mottatt mest strøm når køsystemet settes i gang.

Bare la bilen stå tilkoblet så vil den starte å lade om noen minutter.

Rødt lys på laderen

Dette indikerer at noe har gått galt ved oppstart av en ladeøkt, eller underveis i en ladeøkt. Som regel er dette fordi ladekabelen ikke sitter skikkelig i kontakten i laderen eller bilen. Det kan i visse tilfeller også vises dersom man stopper en ladeøkt og ikke kobler fra bilen fra laderen innen 10 sekunder.

Prøv uansett å kabelen fra og til igjen. Virker det fortsatt ikke, kan du prøve å slå laderen av og på med nøkkelen.

Lyser det fortsatt rødt, kontakt styreleder som da kan se flere detaljer i portalen eller restarte laderen.

Ingen lys på laderen

Eksempel på sikringsboks.

Dobbeltsjekk at du har låst opp laderen. Det er ikke noe lys når den er låst.

Er det ikke liv i laderen i det hele tatt? Sjekk sikringsboksen som enten står over eller bak ladeboksen. Her er det to sikringer, begge skal stå opp (on). Du kan åpne luka og vippe dem opp igjen selv.

Fungerer fortsatt ikke laderen etter disse tipsene, kontakt styreleder.

Vanlig stikkontakt

Hver parkeringsplass i vår fellesgarasje har to vanlige stikkontakter. Disse er bak ett låsbart deksel (merket DEFA) og du skal ha fått nøkkel til dette ved overlevering av boligen din. Strømmen til disse er slått av da de ikke lenger skal brukes til opplading av bil. Har du andre strømbehov enn elbil (for eksempel lading av elsykkel), ta kontakt med styret for å lage en avtale for bruk.