Digitale avstemninger

Styret har fått en henvendelse om å støtte Mortensrud Festival økonomisk med kroner 100,- per husstand.

Festivalen er ett ideelt tiltak for å bedre samhold og naboskap her på Mortensrud.

Styret er usikre på om dette er innenfor vårt mandat, vi ønsker derfor å kjøre en avstemning blant beboerne på om dette er noe styret kan bevilge. Vi ber derfor om at alle husstander avgir en stemme slik at styret kan behandle søknaden fra Mortensrud Festival:

Gi støtte til Mortensrud Festival

Loading ... Loading ...