Styrenytt2019 (arkiv)

Desember 2019

Trivselsutvalget arrangerte juletretenning andre søndag i advent. Det var rundt 30 stykker som møtte opp, spiste vafler, drakk gløgg og hadde det hyggelig.

Det ble også som vanlig arrangert Nissefest i skogen i romjula. Tusen takk til alle som møtte opp og driver tradisjonen videre.

Reklamasjonsutvalget jobber fortsatt med solfanger-problematikken. Det hentes i desember og januar inn tilbud på alternative løsninger etter avtale med utbygger.

November 2019

Catrine har trukket seg fra styret som en følge av at hun har solgt sin andel og flyttet ut av borettslaget. Styret har vedtatt å fortsette arbeidet med ett styremedlem mindre frem til neste års generalforsamling.

Noen beboere har stilt spørsmål om justeringen av kapitalkostnader på fellesgjelden denne måneden. Dette er grunn renteøkning på vårt IN-lån tidligere i høst som nå kommer som en justering på etterskudd (Obosbanken setter opp fakturering for tre måneder av gangen).

Avstengning av solfangeranlegg ved Obos Nye Hjem ble gjennomført 1. november.

Vedlikeholdsrunde for ventilasjonsanleggene ble gjennomført 4-6. November av SLK.

Styret har lagt budsjett for 2020. Fokus har vært å ha en så normal drift som mulig, av forbedringstiltak av uteområdersom er planlagt er:

  • To nye fartsdumper
  • To benker/sitteplasser (en på hver lekeplass)
  • Oppgradering av grøntområde ved innkjøring til området

I tillegg planlegger styret å hente inn ekstern rådgivning for fremtidig oppgradering av elbil-lading i garasjene.

Oktober 2019

Reklamasjonsutvalget har foretatt femårsbefaring av uteområder og fasader og sendt rapport med nye reklamasjonspunkter til utbygger.

I forhold til reklamasjonssaken på solfangere så har Obos nå foreslått at solfangerene demonteres permanent og at vi får en økonomisk erstatning. Reklamasjonsutvalget har stilt seg positiv til dette og det jobbes nå med analyse av tekniske konsekvenser og størrelse på økonomisk erstatning. Dette betyr ikke nødvendigvis at det blir utfallet, men at det lages ett vurderingsgrunnlag for dette alternativet. Det viktigste er at Obos endelig er på gli i saken.

Trivselsutvalget arrangererte en meget vellykket Halloween-fest for nabolaget i garasjen torsdag 31. oktober. Det var ca 50 deltakere fra Stenbråtlia, Mikkelsgrenda og sameiet ved siden av oss.

September 2019

Aventa er som kjent lagt ned og vi i borettslaget har ikke lenger noe kundeforhold til dem.

Styret har overlevert en tilstandsrapport utarbeidet av vår sakkyndige til Obos Nye Hjem via vår advokat og krever en erstatning for tapt energiproduksjon på ca. 1,9 millioner kroner, samt utskifting av solfangeranlegget.

Reklamasjonsutvalget var i møte med Obos Nye Hjem med vår advokat og vår sakkyndige i forhold til solfanger-problematikken torsdag 12. september. Obos Nye Hjem hadde endel spørsmål til rapporten, men ingen direkte invendinger mot konklusjonene i rapporten.

Obos Nye Hjem har nå gitt seg selv i frist å komme med forslag til tiltak innen utgangen av uke 39.

Frem til situasjonen er løst ber styret alle beboere om å varsle eventuelle feil og lekkasjer på solfangeranlegget direkte til Obos Ettermarked med styret på kopi. Reklamasjonstiden vil uansett løpe utover november 2019 på grunn av at nesten samtlige solfangeranlegg har hatt lekkasjer i reklamasjonstiden.

Styret minner også om at vi har opprettet en egen nettside med informasjon om vedlikehold av solfangeranlegget.

August 2019

Endel av dørstopperne til inngangsdørene har begynt å henge veldig. WKE ønsker ikke å erkjenne seg noe ansvar for dårlig håndtverk, men Obos Nye Hjem tar ansvar og har bestilt Byggkonsult AS til å utføre forbedringer, så ser dere noen utenfor inngangen deres som skrur på disse er det dem.

Trivselsutvalget og styret har gjennomført en meget vellykket høstfest, tusen takk til alle involverte!

Kravet mot Obos Nye Hjem er nå endret fra reklamasjon til «varsel om søksmål». Dette betyr ikke at vi saksøker Obos Nye Hjem, kun at vi har varslet at vi planlegger dette. Det er ett vanlig pressmiddel for å etablere en dialog når den ene parten trenerer.

Aventa AS har dessverre gått konkurs. Derfor har vi for tiden ingen vedlikeholdsavtale på solfanger-anlegget. Styret har derfor laget en side med diverse informasjon om solfangeranlegget og en video av hvordan etterfylle vann.

Juli 2019

Styrets advokat har sendt inn krav til Obos Nye Hjem på erstatning for tapt energiproduksjon på solfangeranlegget samt krav om utskifting eller utbedring av det tekniske anlegget med frist på svar den 09. august.

Juni 2019

Olav Stanly Kyrvestad ble gjenvalgt som nestleder på konstituerende styremøte.

Da både Evy og Axel har flyttet fra borettslaget har Elisabeth Høgseth og Heidi Svansrud sagt seg villige til å overta Grøntutvalget.

Mai 2019

I mai gjennomførte vi en vellykket dugnad.

Styret har også kartlagt muligheter for å øke kapasitet for lading av elbiler i garasjene og har hatt befaring med potensiell leverandør. Styret ser intet behov for umiddelbare investeringer, men ser at behovet potensielt vil blir større i fremtiden og arbeider derfor proaktivt med dette i året som kommer.

Styret har ellers jobbet med forberedelser til generalforsamling.

April 2019

Axel har trukket seg fra styret som følge av utflytting. Styret har besluttet å fortsette med ett styremedlem mindre frem til generalforsamling.

Borettslagets gater ble feid den 8. april og solfangernaleggene hadde service i alle hus iløpet av april.

Styret har mottatt rapport fra uavhengig fagmann om solfangeranlegget og vurderer sammen med jurist videre saksgang.

Mars 2019

Oslo bystyre har bestemt å øke vann- og avløpsgebyret med 9,5%, samt renovasjonsgebyret med 8,8%. Eiendomsskatten for borettslaget i sin helhet er i år satt til kroner 375,-. Dette blir innlemmet i de vanlige driftskostnadene til borettslaget.

Februar 2019

Reklamasjonsutvalget har i februar jobbet videre med solfangerproblematikken.

Styret har ikke avholdt noen møter, men valgkomiteen har startet sitt arbeide med kandidater til styreverv til vårens generalforsamling. Ta kontakt med Ina (83C) eller Andreas (83D) om du kunne tenke deg ett verv.

Ta også kontakt med styreleder om du kunne tenke deg å sitte i grøntutvalget, det trenger nye medlemmer som ikke nødvendigvis sitter i styret.

Januar 2019

Reklamasjonsutvalget har i januar jobbet videre med solfangerproblematikken. Vi har hatt befaringer med en fagmann og gått runder for å lese av målere hos beboerne.

Styret har også vedtatt at Olav Stanly Kyrvestad tar over ansvaret for Urbant Landbruk prosjektet siden Axel har flyttet og ikke lenger er styremedlem.

Styret har sammen med Mikkelsgrenda Brl, Stenbråten Brl og Mortensrud Manifest sendt inn innspill til kommunen om fremtiden til Mangfoldshuset.