Velkommen til grenda!

Nedre lekeplass.

Har du akkurat flyttet inn her hos oss i Stenbråtlia? Her har vi prøvd å samle litt nyttig informasjon til deg.

TV/Bredbånd

Vi har fiberlinjer fra Telenor helt inn til sikringsskapet. Dette sikrer oss ett stabilt og godt tilbud. Grunnpakken fra Telenor er stadig i endring, men i praksis inneholder den ett sett med TV-kanaler, muligheter for å aktivere streaming-tjenester som for eksempel HBO og Viaplay, samt kraftig nok bredbånd til å drive disse streaming-tjenestene.

Ønsker du kraftigere bredbåndskapasitet eller flere kanaler bestiller du dette selv via Telenor sine kundesider.

Forsikring

Borettslaget benytter seg av Nemi forsikring. Dette dekker ikke innbo-forsikring, det må hver beboer skaffe selv. Nemi vil kunne gi ett godt tilbud på dette.

Eventuelle uhell/skader på bygg skal varsles til styret som så varsler Nemi.

Parkering og elbil-lading

Alle beboere har en garasjeplass. Vi har ingen parkeringsvakt hos oss, men oppfordrer alle til å benytte sin garasjeplass så vi ikke går tom for gjesteparkering. Parkeringsplassene ute er først og fremst for våre gjester.

Hver garasjeplass har en Schneider ladeboks som tilhører andelen. Les mer om kostnader ved bruk.

Varme og klima

Husene våre er utstyrt med vannbåren varme i underetasjen, stua og på badene. Denne vannbårne varmen er en meget behagelig og kostnadseffektiv oppvarming. Brukt riktig vil det ikke være behov for ytterligere oppvarming av boligen.

Husene våre har balansert ventilasjon. Styret organiserer årlig vedlikehold og filterskifte. Denne servicen gjøres som regel i november. Beboere som ønsker det kan selv kjøpe inn og bytte filter på våren.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Vedlikehold og ettersyn av boligens og dens anlegg er viktig for å sikre at standarden opprettholdes over tid, dette er ditt som beboer og andelseiers ansvar.

Du plikter å sette deg inn i FDV-permen du fikk ved overtagelse av boligen, men for å forenkle oppfølging litt har vi i styret laget en vedlikeholdskalender og skrevet en liste over viktige ting du må huske på.

Vaktmestertjenester og årlig kontroll

Styret arrangerer en gang i året en brannvern-runde. Dette skjer normalt sett på høsten, gjerne i september-oktober. Styret arrangerer også service og filterskifte på ventilasjonsanleggene, som regel i november. Beboere plikter å slippe servicefolk inn på disse rundene.

Av vaktmestertjenester har vi fast avtale på gressklipping av fellesområder om sommeren, snømåking og grusing av veien om vinteren, samt gatefeiing på våren. Vaktmesterselskapet etterstreber å få måkt innen 09:00 dagen etter større snøfall.

Søppel og søppeltømming

Vi har tre søppelbrønner. En for glass/metall, en for papp/papir og en for restavfall.

Disse brønnene er ganske store, men vi opplever likevel at papp/papir av og til blir full. Dette er gjerne i forbindelse med jul eller påske, eller når noen flytter inn. Styret oppfordrer alle til å dele opp pappesker i mindre biter for å unngå at brønnen fylles for raskt.

Når kommunen tømmer vår søppel kan du finne ut på på kommunens nettsider.

Redskapsboden

Ved nedre lekeplass har vi en redskapsbod. Denne er ment for felles glede. Her vil du finne ett godt utvalg av hageredskaper, gressklippere og lignende.

Alt du finner her er donert av beboerne til felleskapet. Har du noe du vil donere er det bare å sette det i boden. Koden til døra finner du ved å spørre en nabo, styret eller se i årsberetningen.

Sommerfest 2019

Dugnader og sosiale samlinger

Vi pleier å ha en dugnad i begynnelsen av mai for å gjøre gatene våre fine til 17. mai. Denne arrangeres av styret/grøntutvalget og avsluttes som regel med ett sosialt arrangement.

Trivselsutvalget pleier å arrangere en sommerfest i august, juletre-tenning andre søndag i advent og en nissefest i skogen tredje juledag. Ellers arrangerer vi årlig en Halloween-fest for barna i garasjeanlegget sammen med Mikkelsgrenda Borettslag.

Nytt fra styret

I tillegg til den informasjonen du finner offentlig tilgjengelig på disse websidene og årsrapporten, så informerer styret kort hver måned om dets virke. Dette er passordbeskyttet, spør en nabo, styret eller se i årsberetningen for dette passordet.

Vedtekter, husordensregler og FDV

Det meste annet av nyttig informasjon finner du i årsberetningen, FDV-permen som fulgte med boligen, samt filarkivet her på disse sidene.

SMS og Facebook-gruppe

Styret legger primært ut informasjon til beboere på borettslagets websider og varsler om viktig informasjon på SMS.

Borettslaget har en beboerdrevet Facebook-gruppe. Dette er ikke en offisiell kommunikasjonskanal til styret, men vi i styret prøver å følge med, svare og legge ut informasjon i denne kanalen også.