Vedlikehold av felles arealer

Nå vokser gresset godt på fellesarealene våre og noen venter kanskje på en plenklipp. Men det har vi ikke tenkt å gjøre.

Det skal være sådd en gressblanding som heter blomstereng hos oss. Utfordringen med det er at det vil se rotete ut i tre år frem til blomster og andre vekster får etablert seg ordentlig og begynner å utkonkurrere gress og annet ugress. Les for eksempel om blomstereng i slottsparker.  Det som må gjøres for å få etablert en fin blomstereng er å slå arealene en gang i året, etter at plantene er ferdige med å blomstre, og så fjerne alt gresset.

Blomster
Blomster
Gress
Gress

 

 

 

 

 

 

 

Med den metoden håper vi at områdene etterhvert skal domineres av ting som på bilde til venstre, og ikke bare av grønt gress.

Hva hver enkelt beboer ønsker å gjøre på det arealet som disponeres av den enkelte er selvfølgelig opp til hver enkelt å avgjøre.

Utover dette har styret mottatt noe penger som følge av mangler ved beplantingen på fellesarealene. Disse pengene tenker vi å bruke til utplanting av bærbusker og ulike typer frukttrær på fellesarealene våre.