Renteendring på fellesgjelden fra november 2015

Vi har fått følgende melding om rentereduksjon på vår fellesgjeld fra OBOS-banken:

Renteendring

For å tilpasse oss endrede markedsvilkår, har vi besluttet å redusere våre rentesatser.
Rentesatsen for lån nr. 9820.74.27969 endres til 2,250 %.
Ny effektiv rente blir 2,270 %.
Renteendringen er gjeldende fra 06.11.15.
Nytt terminbeløp fremkommer av vedlagt nedbetalingsplan.
Vi gjør samtidig oppmerksom på retten til å nedbetale lånet helt eller delvis før avtalt forfallstid, jf. Finansavtaleloven.
Vi ser frem til et fortsatt hyggelig kundeforhold.

Med Vennlig hilsen
OBOS-banken