Filter til ventilasjonsanlegg

For å sikre at ventilasjonsanleggene blir vedlikeholdt i henhold til FDV velger styret nå å tegne en serviceavtale med et firma. De vil forestå årlig ettersyn og skifte filter etter behov. Det vil derfor ikke lenger sendes ut filter til den enkelte husstand for skifte i egen regi. Dersom noen ønsker hyppigere skift av filter må man selv kjøpe disse hos en forhandler, eller tegne et abonnement hos en filterleverandør. Vi tar sikte på at årlig serviceettersyn med filterskift blir foretatt i oktober måned. Nærmere informasjon om tidspunkt blir meddelt på nettsiden, på Facebook og i postkasser.