Vårdugnad 2017, lørdag 6. mai, meld deg på her!

Det blir arrangert vårdugnad i borettslaget lørdag 6. mai fra kl. 11.00 til ca. 14.00 med etterfølgende dugnadsfest. Meld deg på her!

Vi har oppgaver til alle som vil være med på å gjøre det pent og ryddig til 17. mai, og for å planlegge dette på best mulig måte ber vi alle som vil være med om å melde dere på her:

Eksempler på oppgaver vi tar sikte på å få gjennomført:
– Rake og plukke søppel på grøntarealer
– Rydde i drensgrøfter
– Feie og spyle garasje
– Gjerde rundt lekeplass nedre plan
– Skifte sand i sandkasser
– Pynte opp rundt lekeplasser
– Så til på diverse grøntarealer
– Grus på gangstier

Vi oppfordrer alle til å stille, og ta med seg litt hageredskaper og godt humør!

Styret vil organisere gjennomføringen og dele inn i arbeidsgrupper med hvert sitt ansvar.

VEL MØTT!