Ny runde med Norsk Brannvern

I forbindelse med at borettslaget har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss mellom klokken 17:00 og 21:00 torsdag 26. oktober. Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake mandag 30. oktober mellom kl. 17:00 og 21:00.

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere.

Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret, eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no