Utekraner og waterguard

Styret takker alle beboere for at dere bidro til en smidig gjennomføring av waterguard-installasjoner. Her er litt viktig vedlikeholdsinformasjon.

Alle utekraner på kjøkkenside ble ført inn i skapskrog. Under kjøkkenskrog er det fra tidligere plassert sensor waterguard. Utbygger har konkludert med at de nå ikke er behov for videre installasjoner.

I forbindelse med med utekran hos de som har dette ved utgangsdøra ble det montert et «beger» som er tiltenkt og en sensor. Denne ble koblet opp mot eksisterende waterguard. Vi minner på at denne sensoren må skiftes batteri på lik linje med eksisterende sensorer.

Hos ett par husstander har man oppdaget at stoppekran tetter seg. Det kan forekomme magnetitt, jernmalm, kalk, humus og andre materialer i drikkevannet som kan sette seg i og påvirke magnetventilens funksjon.

En mulighet for å unngå dette kan være å jevnlig skru av og på stoppekranen ca en gang i måneden. Utstyr berørt av vannkvalitet (urenheter i vann som jern og hummus) er ikke en reklamasjonssak ifølge utbygger og hører under den enkelte beboers vedlikeholdsansvar.

For å få orden på dette hvis stoppekran tetter seg helt anbefales det at man kontakter autorisert rørlegger for eventuelt å få skiftet ut magnetventilen.