Hva gjør du hvis bilen din ikke lader i garasjen?

Alle beboere har ett vanlig strømuttak på plassen sin. Hva gjør du hvis du ikke får strøm i denne kontakten?

Har du elbil kan du lade bilen din i garasjen på det vanlige DEFA-strømuttaket som hører til din plass, men du må betale (per mai 2019) kroner 250,- ekstra i måneden for dette. Du registrerer om du har en elbil på kontaktskjemaet til styret.

Summen er basert på anbefaling fra Norsk Elbilforening. Det faktiske strømforbruket går over kostnadene til fellesanlegget.

Hjelp, jeg får ikke ladet!

Skulle du komme hjem en dag og ikke få ladet så kan det være at sikringen på din stikkontakt er gått. Du kan først prøve å lade på en nabo sin stikkontakt for å sjekke om det er din ladekabel eller bil det er noe feil med.

Er det ikke noe feil på din ladekabel eller bil, ta kontakt med styreleder eller nestleder da de to har nøkkel til sikringsskapet i garasjen og sikringen til din plass antagelig er gått.

Fremtidig oppgradering av anlegget

Flere beboere har spurt om å få montere ladepunkter for lading for å få større effekt på ladingen. Basert på en spørreundersøkelse utført november 2018 kan vi anta at over halvparten av beboerne vil ha elektrisk bil innen 2020, men styret fant også at svært få av beboermassen ønsker å investere i økt lade-effekt:

Resultat av spørreundersøkelse, alle 34 husstander svarte.

Styret har gjort noen tekniske undersøkelser med elektriker og vi har ganske bra kapasitet i garasjen så det er mulig å øke effekten, men ikke til alle 34 plasser…

Derfor må en eventuell oppgradering av anlegget gjøres i fellesskap. Styret har sett på to løsninger for smart styring av effekt basert på belastning og vil fortsette å vurdere slike styringssystemer etterhvert som antallet elbiler blant beboerne øker.

Styret ser også ett fremtidig behov for å differensiere strømkostnadene mer. Forskning viser at det er ganske store forskjeller mellom ulike biltyper og bruksmønstre som igjen slår ut i hvor mye strøm den enkelte beboer bruker på å lade opp sin elbil. Antagelig betaler noen beboere hos oss idag for liten andel av strømutgiftene og noen for mye.

Ett styringssystem for elbillading må derfor ikke bare kunne styre effekten, men også kunne skille ut hvor mye den enkelte beboer lader for og gjøre det mulig å dele regningen etter bruk. Styret har hatt befaring med en slik leverandør allerede.

Slike styringssystemer er nå i en tidlig fase, styret anser at dette markedet bør modnes før vi investerer i en oppgradering, men styret følger nøye med på utviklingen.