Trefelling ved nedre lekeplass 29/10

Styret har bestilt felling av endel trær på nedre lekeplass. Det er valgt ut trær som det er fare for at vil velte ved sterk vind.

Det blir tatt 5 trær nå i høst og 4 trær våren 2021. Styret følger anbefalingen fra Oslo Trefelling som også vil utføre fellingen.

For å få gjennomført trefellingen på en sikker måte ber vi om at ingen parkerer på gjesteplassene foran 71-rekken torsdag 29. oktober, og at de som evenuelt står der fjerner bilen sin før klokken 08:00 torsdag 29. oktober.

Det taes ingen ansvar for eventuelle skader som måtte påføres biler som står parkert der torsdag 29. oktober.