Endring i felleskostnader fra 1. januar 2021

Styret har vedtatt å endre felleskostnadene med 1 %. Bakgrunnen for endringen er generell prisstigning.

Fra januar i år økte vi felleskostnadene med 3% grunnet varslede økninger på offentlige utgifter og generell prisøkning.

Året 2020 gikk ikke helt som forventet og konsumprisindeksen har vært lavere enn vanlig, derfor justerer vi kun med 1% fra januar 2021.

Har du avtalegiro?
Dersom du har avtalegiro med beløpsgrense, må du selv endre dette i din nettbank, eventuelt ta kontakt med banken din for å få endret denne.