God Jul og Godt Nytt År

Her er en liten julehilsen og oppsummering av året fra din lokale styreleder.

Året 2020 ble ett annerledes-år for oss alle, også for driften av Stenbråtlia borettslag, her er en liten oppsummering av året som gikk.

Økonomi

Økonomien i borettslaget er god. Vi har også i 2020 bruk ett par hundre tusen mer enn planlagt på advokat og sakkyndig i forhold til reklamasjonen på solfangerene våre. På grunn av pandemien har derimot noen vedlikeholdsprosjekter blitt utsatt, så totalt sett ligger vi ganske greit ann i forhold til budsjett.

Utgiftene vi de siste par årene har hatt til advokat og sakkyndig får vi tilbakebetalt fra utbygger i henhold til forliksavtalen så borettslaget går inn i 2021 med en god økonomi.

Reklamasjoner

Reklamasjonstiden for boligene våre er gått ut, likevel stod det igjen noen fellesreklamasjoner som styret jobbet med. Alle ble i praksis løst iløpet av året, med unntak av solfangerene som vi fikk til en forliksavtale på nå rett før jul, og som vil bli utbedret som ett større prosjekt til våren.

Dermed oppløser vi reklamasjonsutvalget. Jeg vil rette en stor tatt til utvalgets medlemmer, Dag Ivar og Olav, som har støttet undertegnede i ett svimlende antall små og store reklamasjonssaker der vi i fem år har stått steilt mot utbygger og vunnet mange saker utbygger i utgangspunktet avviste.

Jeg kan kort nevne noen av de siste tingene vi kjempet hardt for å få igjennom der utbygger først avviste reklamasjonene: behandling av limdragere, juks på plattinger, byttet paneler på fasader, byttet dørstoppere, feil sikringer på hvitevarer og solfangere, designfeil på utlufting, bygging av trapp, feste løse takplater og tilslutt den store: erstatning for solfangerene og ombygging av teknisk rom.

Vedlikehold og dugnader

Grunnet pandemien ble det meste av det vi hadde planlagt av aktiviteter skrinlagt i år.

Vi var så heldige å få donert en rekke trær og busker fra Ane og Fredrik og grøntutvalget arrangerte derfor flere små dugnader der vi fikk plantet disse trærne sånn nogenlunde i henhold til utomhusplanen grøntutvalget fikk laget av en landskapsarkitekt for ett par år siden.

Sosialt

Vi har normalt sett hatt en sosial samling vår og høst, felles Halloween-feiring med Mikkelsgrenda borettslag og en juletretenning. Alt dette ble avlyst i år grunnet pandemien, men vi fikk arrangert en veldig hyggelig 17-mai feiring i borettslaget i henhold til rettningslinjene fra myndighetene.

17. mai 2020 i Stenbratlia Borettslag

Tusen takk til alle som bidro med kaker, rigging, utlån av bord og rydding, dette virket det som om var noe mange satt stor pris på!

Digital generalforsamling

For første gang arrangerte vi en digital generalforsamling. Vi arrangerte også ett fysisk beboermøte for de som hadde lyst til å møtes og stille spørsmål til styret.

Jeg føler dette var veldig vellykket. Den digitale løsningen har rom for forbedringer, spesielt rundt innspill til sakene, men det førte også til at rekordmange deltok i avstemningene og det ser jeg på som veldig positivt.

Vi må ta en vurdering til våren om vi skal gå tilbake til klassiske fysiske generalforsamlinger, eller gå videre på modellen med ett mer uformelt beboermøte og digital generalforsamling.

Hva skjer neste år?

Neste år vil demonteringen av solfangerene og utskifting av varmesentraler antagelig ta mye av styrets tid. Det blir ett 3-4 måneder langt byggeprosjekt som vil gå fra ca. april til sommerferien.

Vi må også se på å utbedre elbil-lading i garasjen vår. Det er nå over 50% av bilene som står og lader der. Det er ikke det elektriske anlegget konstruert for. Det må derfor investeres i ett sentralt styringssystem, ny kabling og ladestasjoner. Jeg ser for meg at det vil bli det neste styret som vil gjennomføre dette til høsten 2021.

Vi har fortsatt planer om å etablere ett par flere fartdumper, det kjøres desverre tidvis altfor fort, spesielt forbi nedre lekeplass og garasjen. Dette gjøres både av beboere, gjester og varetransport så her kan alle gå litt i seg selv tenker jeg.

Med det ønsker jeg alle en riktig god jul og ett sprakende godt nytt år!

Blinkende juletre