Varsel om ordinær generalforsamling 2015

Til andelseierne i Stenbråtlia Brl

Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Stenbråtlia Brl vil avholde ordinær generalforsamling 5. mai 2015.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 10. april 2015.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen er det ønskelig at:

  • det går klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
  • forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

Forslag sendes til styret i Stenbråtlia Brl

STENBRÅTLIA BRL – STYRET
Stenbråtveien 65 (styrets postkasse)
1283 Oslo

Eller via vårt kontaktskjema.