Utskifting av ventilasjonsfilter

Våre boliger er utstyrt med et fullverdig ventilasjonsanlegg som ivaretar tilluft og avtrekk i boligen.

Leverandøren anbefaler utskifting av filter i anlegget 1-2 ganger i året (avhengig av luftforurensning).

Styret har besluttet felles innkjøp av originalfilter til ventilasjonsanlegget og tilluftsventiler til hver bolig 1 gang i året, for utskifting på høsten etter pollensesongen.

Dette vil dekkes over felleskostnadene og deles ut til hver husstand.

For de som måtte ønske hyppigere utskifting kan nye filter kjøpes på trelastforhandlere som Maxbo, Monter, Byggmakker o.l.

Nærmeste utsalgssted for oss er Thaugland Trælastforretning AS på Skullerud (Enebakkveien 292) eller Ing. Johan Frantsen på Ryen (Ryensvingen 9)

For øvrige utsalgssteder se: http://www.flexit.no/Finn-forhandlere/ (velg Utsalgssteder og Fylke)

Det man trenger er

1 sett Flexit art.nr. 110716 á ca. kr. 500,-
4 eller 5 stk. Flexit art.nr. 09844 á ca. kr. 90,-/stk.