Sol og vindavskjerming

Som tidligere varslet på Facebook jobber styret nå med å finne en eller flere leverandører av sol- og vindavskjerming som kan tilby gunstige avtaler for borettslaget vårt. Da dette skal være produkter og leverandører styret kan stå inne for, er det flere kriterier som skal vurderes med hensyn på kvalitet, arkitektur/design og sikkerhet.

Dette er kriterier som nødvendigvis vil vektes høyere enn pris, og våre anbefalinger vil følgelig ikke være blant de billigste i markedet. Vi ønsker å knytte til oss leverandører av kvalitetsprodukter, både når det gjelder vindusavskjerminger og terrasseavskjerminger. Som alle sikkert har erfart bor vi i et vindutsatt område, noe som stiller store krav til stabilitet og forankring av produkter som skal avskjerme sol og vind.

Vi vil derfor på det sterkeste advare mot at noen monterer lette paviljonger eller parasoller på tak- eller markterrasser som kan bli tatt av vindkast og forårsake skader på så vel mennesker som eiendom. Dette gjelder selvfølgelig også fasademontert avskjerming som markiser eller persienner.

Hvis noen velger å kjøpe slike produkter fra andre leverandører må det dokumenteres at produkt og montering er av en slik kvalitet at det ikke er fare for liv, helse og skader på egen eller annens eiendom. På takterrassene er det spesielt viktig å ta hensyn til solfangersystemet som står utsatt til. Vi gjør derfor oppmerksom på at gulvet på takterrassen ikke er forankret i bygningskroppen, og at gulvbord normalt ikke er dimensjonert for direkte forankring av paviljongløsninger som er utsatt for vindkast.

Skader som følge av uaktsomhet eller valg av underdimensjonerte løsninger vil kunne resultere i forsikringskrav mot den enkelte, i tillegg til det ubehag det måtte medføre å være ansvarlig for skader på andre mennesker.

Vi ønsker alle en solfylt vår og sommer i trygge omgivelser!