Vedlikehold av avløpet på takterrassen

Det er viktig å innimellom ta en titt under dekket på takterrassen og sjekke at avløpet ikke er tett. Om det renner ut vann i overløpsrøret,

Overløp takterrassen
Overløp fra takterrassen

har man sjekket sluket litt for sjelden. Det man da gjør er å finne luka i gulvet på takterrassen. Det er den lemmen med to hull i. Denne er løs og kan løftes eller trekkes til siden.

Lem over sluk på takterrassen
Lem over sluk på takterrassen

Under den finner man sluket. Fjern all smuss som eventuelt dekker sluket, slik at vannet fritt kan renne ned. Legg så på plass lemmen igjen.

Sluket på takterrassen
Sluk på takterrassen