Renteendring på fellesgjelden

Vi har fått følgende melding om rentereduksjon på vår fellesgjeld fra OBOS-banken:

Renteendring

For å tilpasse oss endrede markedsvilkår, har vi besluttet å redusere
våre rentesatser.
Rentesatsen for lån nr 9820.74.27969 blir endret til 2,500 % ny effektiv rente blir 2,530 %. Rentendringen gjelder fra 10.08.15.

Vi ser frem til et fortsatt hyggelig kundeforhold.

Vennlig hilsen
OBOS-banken