Skjema for registrering av ladbar bil

I henhold til vedtak i styresak 20/15 og informasjonsskriv 01/2015 tidligere i år har styret nå lagt ut skjema for registrering av ladbare biler (plugin-hybrider og el-biler).

Skjemaene blir også lagt i postboksene til alle. Vi ber om at skjemaet fylles ut og leveres innen 15. oktober. Ferdige utfylte skjemaer kan legges i styrets postkasse.

Hilsen

Styret