Informasjon om endring i felleskostnader fra 1. mars 2016.

Styret har gjennomgått behovene for fremtidig vedlikehold av utvendige fasader og fellesarealer, og hvilke økonomiske rammer dette krever.

Senest når reklamasjonstiden på 5 år utløper vil det være et behov for å beise alle fasader, samt at det må påregnes vedlikehold på garasjeanlegg.

De budsjettrammer dagens felleskostnader gir vil ikke bidra til tilstrekkelig akkumulert overskudd til å dekke slike større vedlikeholdskostnader, og styret har derfor besluttet å foreta en ekstraordinær økning av felleskostnader f.o.m. mars 2016 på ca. 19%.

Dette utgjør kr. 472,-/mnd. for A og C hus, og kr. 526,-/mnd. for B hus.

Denne økningen ser vi som nødvendig for at borettslaget fremover skal ha nok handlingsrom og tilgjengelig likviditet til å gjennomføre utbedringer og vedlikehold som beskrevet.

Styret har vedtatt denne endringen innenfor sitt mandat, og viser til at de reelle boutgifter selv etter denne økningen er lavere enn det som ble stipulert ved prosjektstart.

Vi velger å varsle denne ekstraordinære økningen nå, da den danner grunnlaget for arbeidet med budsjettet for 2016 og for fremtidig sunn drift av Stenbråtlia BRL.

Dagens styre vil fortsette å ha stort fokus på økonomistyring for å sikre fremtidig overskudd slik at borettslaget er best mulig rustet til å gjennomføre fremtidig vedlikehold uten nye låneopptak.

Dersom vi ikke gjennomførte denne økningen ville vi sannsynlig kommet i en situasjon hvor det samtidig med utløp av avdragsfri periode på fellesgjelden måtte foretas et ekstra låneopptak for utvendig vedlikehold.