Informasjon om gjennomføring av brannverninspeksjon

Styret er gjennom HMS forskriften pålagt å føre årlig tilsyn med originalt brannvernutstyr i borettslaget.

Dette er en oppgave styret velger å gjennomføre i egen regi de årene det ikke er krav om autorisert kontroll av brannslukkeapparater.

I løpet av uke 51, fortrinnsvis på kveldstid vil styrets medlemmer gå runder for å kontrollere følgende i hver boenhet:

  • Funksjonstest av originale brannmeldere (ikke ettermonterte)
  • Visuell kontroll av originalt brannslukkeapparat (pulverapparat)
  • Test av husbrannslange

Vi ber alle ta imot styrets medlemmer og være behjelpelig med å få gjennomført kontrollen.

Påse at utslagsvask på kjøkken er fri slik at husbrannslange kan testes, og vennligst ha en bøtte og klut tilgjengelig hvis det viser seg at munnstykket ikke stenger som det skal.

Styret vil fordele husene seg i mellom, og det kan variere hvilke dager den enkelte velger å ta runden.

Dersom ingen er hjemme den aktuelle dagen vil vi så snart det er praktisk mulig komme tilbake.

Skulle det være helt umulig for deg/dere at vi kommer uke 51, vennligst gi beskjed på e-post: stenbratlia@styrerommet.net

Husk at dette er tiltak for å ivareta vår felles sikkerhet.

 

Med vennlig hilsen

Styret