Kartlegging av brannsikkerheten og utføring av enkle kontroller høsten 2016

I forbindelse med at borettslaget har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss mellom klokken

17:00 og 21:00 tirsdag 18. oktober.

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake:

Tirsdag 1. november mellom kl. 17:00 og 21:00.

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no eller på tlf. 32 27 35 28 (mellom 09:00- 15:00)