Utskifting av de små luftfiltrene

De små filtrene for utluften i enkeltrom ble ikke byttet i høst av de vi har avtale om vedlikehold av ventilasjonssystemet. Dette var etter en vurdering fra leverandøren.

Det viser seg nå i ettertid at med vanlig rengjøring vil filtrene iallfall ikke fremstå som renere.

Derfor har vi besluttet å skaffe til veie nye filtre som styret vil dele ut så fort vi får dem. Også vil også de små filtrene bli bytter årlig av leverandør fra neste år.