Brannslukkingsutstyr på kjøkkenet

Styret har hatt en lengre reklamasjonssak om brannslangene på kjøkkenet og waterguarden under vasken. Vi har ikke kommet til enighet med Obos Nye Hjem og må derfor oppfordre beboerne til å selv kjøpe ekstra sikkerhetsutstyr.

Styret sammen med WK Entrepenør har hatt befaring med rørlegger som muntlig sa at dette var en meget dårlig løsning, men i sin skriftlige rapport har han gått tilbake på dette og skrevet at alt er i henhold til TEK10 og gjeldende forskrifter.

I muntlig samtale med WK Entrepenør har de også innrømmet at det er en dårlig løsning å ha en brannslange som stoppes av waterguard om det kommer vann på gulvet på kjøkkenet, men at det er innenfor reglementet, derfor vil de ikke gjøre noe med det.

Ifølge Obos Nye Hjem er dette en, sitat; «god løsning ved at det er levert både brannslange og brannslokkingsapparat og at leveransen er levert innenfor forskriftskrav».

Styret må derfor oppfordre beboerne til å sikre seg ekstra ved brann på kjøkkenet ved å kjøpe seg branntepper eller slukkeskum beregnet på kjøkken. Dette er en billig ekstra forsikring og uansett lettere å bruke ved en kjøkkenbrann enn brannslangen.

NB: Husk at slukkeskum (som er anbefalt av Norsk Brannvern) har en utløpsdato, så har du kjøpt slikt skum, sjekk dato ved jevne mellomrom. Norsk Brannvern sjekker dette utstyret også for deg hvis du setter det frem når de har sin årlige runde hos oss.

Slik utstyr kan kjøpes på for eksempel Jernia på Senter Syd.