Bygging av reduksjonskum i Stenbråtveien

Arbeidene medfører delvis sperring av Stenbråtveien, men det blir lagt til rette for biltrafikk og myke trafikanter. Arbeidene er antatt å ta ca. 20 uker og begynner om kort tid.

Beboere i 75-77 og 79-rekka skal ha blitt kontaktet av Rambøl for besiktigelse og videoopptak av vegger og tak med tanke på mulighet for fremtidige sprengningsskaper. Video innendørs er frivillig, men styret anbefaler dette hvis det skulle oppstå skader så står dere som beboere sterkere (husk at innvendig vedlikehold er beboers ansvar).

Det vil også bli montert rystelsessensorer på husveggene til 75-77 og 79 rekka.

Det kommer et informasjonsbrev fra Implenia innen kort tid som gir mer informasjon, styret vil da oppdatere denne posten.

Hva skal gjøres
Vann og Avløpsetaten (VAV) skal bygge ny reduksjonskum RK163 i Stenbråtveien. Prosjektet medfører oppgraving i Stenbråtveien.

Fremdrift
Arbeidene er planlagt utført i perioden februar 2018 – august 2018.

Ulemper under anleggstiden
I perioden arbeidene pågår må beboere i nærområdet regne med noen ulemper, som anleggstrafikk, støy, lukt etc. Entreprenøren sørger for at beboere kan komme til og fra sine eiendommer. Stenging av vann kan forekomme i kortere perioder. Dette blir varslet på forhånd.

NB: Dette ble informert om ifjor, men VAV sendte brevet til Obos Forretningsbygg som ikke har videresendt dette til styret. Vi beklager derfor sen varsling.