Waterguard til teknisk rom

Det tekniske rommet har manglet waterguard siden innflytting. Styret har nå delt ut ledning til denne i postkassen til alle. Her er hvordan montere den.

Det som manglet var en ledning, selve enheten står plugget i veggen ved siden av ventilasjonsanlegget. Du plugger ganske enkelt ledningen inn i siden på enheten som vist på bildet:

Waterguard teknisk rom.

Så legger du ledningen der du mener det er mest fornuftig, vi har prøvd å få en uttalelse fra utbygger på anbefaling her, men det har ikke vist seg så lett.

Styret anbefaler derfor at du legger ledningen under ventilene da det er der vi har registrert at det har vært endel lekkasjer. Du kan strekke denne ledningen så langt eller kort du ønsker. Vi anbefaler at du bruker noe tape for å sikre at ledningen ligger trygt, men ikke dekk ledningen helt så vann kommer til den om uhellet er ute. Den kan også klippes, men pass på at ikke trådene møter hverandre, da vil de slå ut og stenge vannet.

Waterguard teknisk rom, ledning på gulvet.