Vårdugnad 2018, lørdag 5. mai, meld deg på her!

Det blir arrangert vårdugnad i borettslaget lørdag 6. mai fra kl. 11.00 til ca. 14.00 med etterfølgende sosialt arrangement. Meld deg på her!

Vi har oppgaver til alle som vil være med på å gjøre det pent og ryddig til 17. mai. Som de fleste antagelig vet, så fikk vi ifjor tilskudd fra Bymiljøetaten til «Urbant Landbruk». Grøntgruppa har derfor arbeidet frem en plan for bruk av disse midlene.

For å bruke opp disse pengene i år, som vi har forpliktet oss til, så vil vi måtte gjennomføre en, kanskje to dugnader før sommeren, og en dugnad til høsten, og for å planlegge dette på best mulig måte ber vi alle som vil være med om å melde dere på her:

Den første dugnaden, lørdag 5. mai, blir en mer tradisjonell dugnad, men med noen oppgaver for å klargjøre for beplantning av blant annet bærbusker og frukttrær til høsten. Hvis nødvendig vil vi ta en liten dugnad til rett før sommerferien for å fullføre klargjøringen, også blir det beplantning til høsten.

Eksempler på oppgaver vi tar sikte på å få gjennomført:
– Rake og plukke søppel på grøntarealer
– Rydde i drensgrøfter
– Feie og spyle garasje
– Pynte opp rundt lekeplasser
– Klargjøre for beplantning til høsten

Vi oppfordrer alle til å stille, og ta med seg litt hageredskaper og godt humør!

Styret/Grøntgruppa vil organisere gjennomføringen og dele inn i arbeidsgrupper med hvert sitt ansvar.

VEL MØTT!