Sommeren er her, parker i garasjen

Sommeren er her for fullt og det er mye barn i gatene. De sykler og løper etter baller. Derfor oppfordrer vi alle til å bruke garasjeplassene sine mest mulig så det ikke oppstår farlige situasjoner i veien.

Husk også at hvis et barn for eksempel kræsjer i en parkert bil med sykkelen sin, så er det faktisk ditt ansvar som bileier.

Selvfølgelig er det minst like viktig å parkere i garasjen om vinteren så brøytebilen kommer til, men i forhold til barna sin trygghet og ikke minst det sosiale og estetiske elementet, så er det også viktig om sommeren at vi bruker garasjen som primær-område for parkering av våre biler.

NB: Parkeringsplassene ved nedre lekeplass blir etter planen asfaltert iløpet av uke 22, så vi ber alle som parkerer der om å fjerne bilene sine på dagtid så asfalteringsfirmaet kommer til.