Bytte av asfalt foran 79 og 77

Vann og Avløpsetaten trenger å trekke en strømkabel til reduksjonskummen nede på Stenbråtveien opp til oss og må grave opp veien ett lite stykke.

Etter litt undersøkelser har vi kommet frem til en løsning der de legger strømkabelen i eksisterende kabelgate for gatebelysningen. Denne ligger under asfalten mellom 79 og 77 blokkene, den observante beboer har sett de oransje merkene i asfalten fra kabelpåvisningen.

De vil ta opp hele asfalten og legge ny fra hushjørnet på 77 og helt ned til trappa, se rødt skravert felt i bildet over. Dette vil føre til ulemper for beboere i 79 og 77 ett par dager, men gjøres for å forhindre fremtidige vedlikeholdskostnader.

Vi ber beboere om tålmodighet i anleggsperioden som VAV har lovet oss bare vil vare noen få dager. Vi vet ikke eksakt når de starter opp, men de lovet å vente til stillasene er tatt ned på 79 og 77 rekkene, samt å ikke gjøre det slik at det vil være anleggsarbeide i helg.