Maling av borettslaget

Som enstemmig besluttet på årets generalforsamling så startes nå snart opp maling av alle hus. Arbeidet starter iløpet av uke 31 og vil foregå i ca seks uker.

Alle hus vil bli malt (ikke beiset) og det vil bli satt opp stilaser rundt husene. Vi ber beboere om forståelse for at det vil være malere som står på stilaser utenfor vinduer og på terrasser i perioden arbeidet pågår.

OPPDATERING: Arbeidene er nå igang, de har startet innerst i veien og vil jobbe seg utover de neste 8-9 ukene. Hver beboer vil få lapp levert på døra 3-5 dager før deres hus blir tatt med informasjon om hva som må gjøres klart før de setter opp stilasene.

Fjern ting og planter som er festet til fasaden

Vi ber om at beboerne rydder rundt fasadene så malerne kommer til og dere ikke får tilsølt ting og tang. Planter og andre ting som måtte være festet til fasadene ber vi dere om å fjerne slik at alt blir korrekt malt.

Eventuelle steder malerne ikke måtte komme til vil bli beboeres ansvar å rette opp.

Kuving på treverket

I den sterke sommervarmen vi har hatt i år har mange opplevd at paneler på fasaden har begyng å kuve og vri seg. Dette er noe styret har tatt opp med Obos og takstmann vi hadde på befaring i juni. Flere beboere har også prøvd å klage til Obos og fått sånn nogenlunde samme standardsvar:

«Treverk er et naturlig og levende materiale og man må påregne at det vil kunne bli bevegelser som kuving og vridninger, det sies at dette stort vil rette seg opp igjen når materialene igjen får fuktighet.

Å feste panelbordene nå vil trolig ikke gjøre noe umiddelbart med kuvingen. Dette vil sannsynligvis ikke endre seg før kledningen er beiset og/eller den ekstreme varmen og solen som forårsaker uttørking gir seg og klimaet endrer seg.

Om ovennevnte skulle vise seg å ikke gi ønsket resultat ber vi om tilbakemelding fra dere igjen slik at vi kan ta det opp med WKE igjen.»

Det er bra at beboere reklamerer på fasadene, styret har ingen mulighet til å få kontroll på hvert enkelt bygg, men det ser ikke ut som om vi kommer noen vei med reklamasjonene før maling er utført, så vi ber dere om å være litt tålmodige til malerne er ferdige med arbeidet.

Maling av limtrestolper under balkonger

Obos har gjentatte ganger lovet at disse stolpene skal bli malt, siste lovnad nå er 13. august. Det er noe uheldig at dette vil skje samtidig som fasadene blir malt, men vi håper at det ikke medfører flere problemer.

Vi ber beboerne om å ha det ekstra ryddig under balkongene denne dagen så arbeidet går greit og det ikke blir malesøl på privat utstyr.