Kontroll av skyvedører i alle hus

Det er oppdaget et tilfelle hvor skyvedørsgarderoben var feilmontert som har ført til at denne har løsnet og falt ut i rommet. Utbygger ønsker derfor å kontrollere monteringen av skyvedørene i alle husene for å være sikre på at dette ikke er tilfelle flere steder.

I samarbeid med styret settes det derfor av Onsdag 21/11 og Torsdag 22/11 uke 47 til kontroll og eventuell utbedring av dette.

Kontrollen og arbeider vil bli utført mellom kl .07.00 og 16.00 og dersom noen beboere ikke er hjemme på oppsatte dager ber vi om at nøkler utleveres til styret V/ Gaute Holmin Stenbråtveien 85A Tlf 934 98 074 eller HTH Prosjektavdelingen AS sin representant Øyvind Rikoll Tlf 464 07 808 på stedet, slik at vi får tilgang for kontroll / utbedring.

Dersom noen beboere mistenker eller ser at toppskinnen er i ferd med å løsne i toppen ber vi om at sender bilde av dette til ettermarked.stenbratlia@obos.no for snarlig utbedring.