Undersøkelse om lading av elbiler i garasjen

Flere beboere har henvendt seg til styret med spørsmål om muligheter får å øke ladekapasiteten i garasjen vår. Styret har gjort noen undersøkelser og kartlagt mulighetene våre. Vi trenger noen innspill fra dere beboere som grunnlag for om vi skal gå videre.

Situasjonen idag er at alle har tilgang til å lade sin elbil med det vanlige strømuttaket som er ved hver garasjeplass. Det er ledig kapasitet i anlegget for å øke effekten, men ikke nok til å øke effekten for alle garasjeplassene.

Vi kan dessverre ikke tillate at en og en beboer installerer eget utstyr og får økt kapasitet fra nettet, dette advares vi mot fra flere fagmiljøer både med tanke på kost, vedlikehold og ansvarsforhold.

Skal vi øke kapasiteten for lading av elbiler vil dette måtte gjøres enten for alle garasjeplasser eller trinnvis for å sikre like muligheter for alle beboere med lik type ladere og med ett felles styringssystem for kapasitet. Ett slikt styringssystem vil kunne kommunisere med ladepunktene og justere effekten basert på antall biler som lades samtidig og kapasitet på anlegget.

Dette er potensielt ett kostbart prosjekt, vi vil trenge å standardisere på samme ladestasjon på alle plasser, alle kabler vil måtte byttes ut og vi vil trenge ett sentralt styringssystem for å styre effekten, så vi trenger noen innspill fra beboere før vi eventuelt forbereder noen forslag til en generalforsamling.

Kryss av for alle de utsagnene under du er enig i:

Spørreundersøkelse om elbil og lading

Se resultatene

Loading ... Loading ...

NB: Egenandelen er bare ett grovt estimat. Borettslaget vil antagelig kunne få noe støtte fra kommunen, styret har ikke gjort noen dyptgående kostnadsanalyse ennå.