5 års sjekk

Nå er straks husene 5 år gamle. Da er garanti-mulighetene straks ute for de fleste ting. Styret har laget en liste vi anbefaler alle beboere om å gå igjennom og eventuelt rapportere til Obos før 1. november.

OPPDATERING: Vi har fått tilbakemelding fra Obos Nye Hjem hvor de presiserer at det ikke kan reklameres på ting som skal være vedlikeholdt over vanlig drift i henhold til FDV eller som er meldt inn etter rimelig tid for når det burde vært oppdaget (Bustadoppføringslova § 30) Obos Nye Hjem vil derfor ikke godta «oppsamlinger» med reklamasjoner.

Det er hver enkelt beboer som må melde inn mangler de har i sitt hus til utbygger. Send mail til: ettermarked.stenbratlia@obos.no (Selger/utbygger)

…og sett disse på kopi: stenbratlia@styrerommet.net (Styret)

Dokumenter feilen så godt som mulig, gjerne med bilder.

Dører, dørvridere og låser:

Sjekk at dører lukker godt inntil, for ytterdører at det ikke trekker eller kommer lys inn langs pakning/list eller inn gjennom dørvrider/lås.

Sjekk at dørene (alle) er rette:

 – Generelt at de er justert rett.

 – At døren ligger likt inntil karmen oppe og nede, ikke er buet (At døren ikke har slått seg).

 – At døren åpner og lukker lett og ikke er lavere i den ene siden enn den andre (At ikke døren har seget).  NB: Prøv først å justere døren selv i henhold til FDV.

 – Innfesting av stag skinner (de som holder terrassedører fast når døren er åpen)

 – Låser og dørvridere går lett. NB: Husk å smøre i henhold til FDV.

Løse/skjeve terskler/feielister.

Luftlekkasje i forbindelse med dørvridere mot utside.

Gulv/Parkett:

Maks 0,2 mm glipper mellom parkett ‘bord’, og sjekk ellers for sprekker.

Løs, boblete parkett.

Knirk i parkett.

Kanter mellom lagt parkett.

Sjekk parkett som er lagt etter overtakelse, særlig overganger mellom ‘gammel’ og ny parkett.

Lyder, knirk/hul lyd når man går over fliser på bad eller i gang og som ikke er sesongbetont.

Ventilasjon:

Ingen høyfrekvent ulyd fra ventilasjonskanaler (kan bety luftlekkasje)

Vannbåren varme:

Sjekk om det er nødvendig med hyppig tilførsel av vann til vanntank. Det tyder på lekkasje. Vannlekkasje er mest sannsynlig utvendig fra panelene. Sjekk om det renner vann fra disse.

Vann og avløp:

Vannfølerne stopper vannet automatisk virker.

Elektrisk hovedvannkran. Det er en av/på-knapp i teknisk rom som trådløst skrur hovedkranen av og på. Sjekk at denne virker ved å sette på kaldt vann i en kran og skru av vannet med av-knappen.

Fjernkontroll for elektrisk vannstopp-kran.

Vegger:

Utstikkende skruer spiker(bulker på veggen).

Utvendig:

Vann i utebelysning.

Husk også å sjekke at ting du har fått utbedret tidligere fremdeles er som du forventer at de skal være.