Nedstenging av solfangeranlegget for vinteren

I lys av at Aventa Solar (leverandør av solfangeranlegg og servicepartner) har gått konkurs har Styret i borettslaget i samarbeid med OBOS blitt enige om å stenge ned solfangeranlegget for vinteren.

Dette for å hindre at eventuelle lekkasjeproblemer skal sette hele varmeanlegget ut av drift. Varmeanlegget vil da kun benytte seg av elektrisitet for å holde varme i husene.

Tapt «gratis energi» fra solfangeranlegget i det kommende vinterhalvåret vil bli kompensert av OBOS. Styret har ikke fått klarhet i hvordan dette løses ennå, så det kommer vi tilbake til.

For å gjøre dette på en ryddig måte skal OBOS Prosjekt stå for selve nedstengingen av solfangeranlegget. For å få gjort dette på den mest effektive måten vil OBOS Prosjekt stille med 4 personer (to og to som går sammen) som besøker hvert enkelt hus og gjennomfører nedstengingen gjennom styringspanelet som befinner seg i stuen (prosedyren tar totalt 10-15 min).

Datoen som er satt av for dette er fredag 1. november. Vi ber derfor om at beboere er hjemme i tidsrommet 08.00-12.00 denne dagen. Hvis man ikke har mulighet til å være hjemme i dette tidsrommet ber vi om at man allierer seg med en nabo eller en annen bekjent som kan være tilstede når OBOS Prosjekt kommer for å gjøre jobben.

Har du ikke mulighet til å være hjemme selv, eller ordne en annen løsning, send en melding til OBOS Prosjekt (melding fra dette skjemaet går direkte til prosjektleder i OBOS):