Vel gjennomført årsmøte

Takk for ett rekordoppmøte på årets digitale årsmøte. 31 av 34 andeler deltok. Det er omtrent dobbelt så stort «oppmøte» som vi pleier å ha.

Dog var det 3 andeler som stemte blankt på alle saker og det var noe utfordringer med å se kommentarene som ble lagt til av andelseiere på enkeltsakene, så mistenker at vi trenger litt bedre veiledning neste gang om vi kjører flere digitale generalforsamlinger.

Styret har ikke helt funnet ut hvordan vi skal signere protokollen og gjennomføre konstituering, så ha litt tålmodighet med oss før dette blir lagt ut.

Generelt kan jeg si at alle styrets innstillinger godkjent med god margin. NB: Styret mangler ett medlem og valgkomiteen har kommet opp med en kandidat som ble meldt inn for sent. Det vil derfor iløpet av sommeren antagelig bli avholdt en ekstraordinær digital generalforsamling for å få valgt ett fulltallig styre.

Styret er forøvrig mange nok til å være beslutningsdyktig idag i henhold til vedtektene våre (krav om 3 styremedlemmer, vi er 4, men vil helst være 5).

Parkering utendørs

Den saken som hadde mest stemmer mot styrets forslag var endringen av husordensreglene i forhold til parkering utendørs.

Styret ser her for seg at det vil måtte bli ytterlige innstramminger i fremtiden når det bygges ut på nabotomten. Vi vet ikke hvorfor seks andeler var imot endringen, men vi har fått noen hint om at folk synes det ikke var nok innstramming, så dette er noe styret vil måtte vurdere i neste periode.

Endringer på fasader og tilbygg

De andre sakene som ikke fikk enstemming flertall var fasade-endringssakene. Det kom frem flere gode innspill både på det fysiske beboermøtet og i kommentarene på det digitale årsmøtet.

Styret vil i neste periode derfor vurdere å lage ett forslag til vedtektsendring som tydeligjør hva den enkelte beboer kan gjøre av endringer og hvilket vedlikeholdsansvar de potensielt da tar på seg.

God sommer

Styret vil nå ta en fortjent sommerferie (med unntak av konstituering) og ønsker alle beboere en riktig god sommer!

Styrets hovedfokus til høsten vil antagelig være:

  • Bli ferdige med solfanger-reklamasjonen
  • Etablering av fartsdump ved garasjeanlegget (det kjøres for fort der)
  • Vurdere alternativer til oppgradering av elbil-lading i garasjeanlegget (dette bør oppgraderes for å være i henhold til lover og regler)
  • Utarbeide vedtektsendringsforslag til neste års årsmøte, ref sakene nevnt over