Vedlikehold av ventilasjonsanlegget

Her er en gjennomgang av hva service av ventilasjonsanlegget i din bolig, hva styret gjør og hva du kan gjøre selv når varsellampen lyser.

Våre boliger er utstyrt med et fullverdig ventilasjonsanlegg som ivaretar tilluft og avtrekk i boligen.

Leverandøren anbefaler utskifting av filter i anlegget 1-2 ganger i året (avhengig av luftforurensning). Styret har derfor laget en serviceavtale med Solheim og Larsen Klima AS (SLK) for årlig service av ventilasjonsanlegget.

Denne servicerunden gjør de som regel rundt månedsskiftet oktober/november. De utfører service, rengjør og skifter filter på ventilasjonsanlegget på det tekniske rommet og alle utløp i huset. Alle bør være hjemme og slippe inn service-tekniker, styret tar intet ansvar for oppfølgning om beboer ikke er hjemme.

Varsellampe lyser etter ett halvt år

Seks måneder etter at det har vært service vil varsel-lampa for ventilasjonsanlegget lyse da det som sagt fra produsenten er anbefalt å skifte filter hver sjette måned. Dette kan du enten ignorere eller kjøpe inn filter og skifte selv. Det er ganske enkelt å skifte filter, her har Olav laget en video som viser hvordan du gjør det selv:

Det man trenger er

1 sett Flexit art.nr. 110716 á ca. kr. 500,-
4 eller 5 stk. Flexit art.nr. 09844 á ca. kr. 90,-/stk.

Nærmeste utsalgssted for oss er Thaugland Trælastforretning AS på Skullerud (Enebakkveien 292) eller Ing. Johan Frantsen på Ryen (Ryensvingen 9). For øvrige utsalgssteder se: http://www.flexit.no/Finn-forhandlere/ (velg Utsalgssteder og Fylke).