Hagearbeid på kveldstid

Sommeren er endelig her og med den kommer hagearbeid. Styret ønsker å gi en oppfordring til å tenke på støy i sommervarmen.

Gressklipping, hamring og høytrykkspylere kan lage støyende lyder som bærer langt. Nå som det er varmt ute sover de fleste med åpne vinduer og det kan være utfordrende å få barn for eksempel til å sove når naboen støyer rett utenfor soveromsvinduet.

Ifølge våre husordensregler skal det være ro etter klokken 22:00, samt på søndager og helligdager selvfølgelig.

Likevel oppfordrer vi alle til å tenke på om det virkelig er nødvendig å klippe gresset eller hamre de siste spikrene etter klokka åtte om kvelden.

§ 2 Ro
Andelseier plikter å sørge for ro og orden i og utenfor boligen samt på fellesområdene. Det må vises særlig hensynsfullhet slik at andre beboeres nattesøvn ikke forstyrres.

Hamring, boring og annet arbeid som skaper støy må skje til tider der det er til minst mulig sjenanse for naboene. På søndager og helligdager bør støyende arbeider unngås.

Skal det arrangeres selskapelige sammenkomster i boligen bør naboene varsles på forhånd.

Det skal ellers være ro mellom kl. 22.00 og 07.00 alle dager.

Bilde: Pexels.com