Brannvernrunde 22/9 – 2020

På grunn av Covid-19 og de restriksjoner som man må følge, vil kontrollen i år bli spesielt tilrettelagt. 

For at alle skal føle seg trygge, kan man velge ett av disse alternativene:

  1. Full gjennomgang som tidligere.
    Inspektøren går inn – skifte av batteri og test av varslere, kontroll av manuelt slokkeutstyr iht. NS3910. Rådgivning til beboere.
  2. Kontroll uten fysisk besøk.
    Plasser slokkeutstyret (kun slokkeapparat, ikke husbrannslange) samt en lapp med påskrevet antall batterier du ønsker utenfor døren på kontrolldatoen.


    Inspektøren vil kontrollere slokkeutstyret iht NS3910 og legger igjen ønsket antall 9V-batterier utenfor døren samt et informasjonsskriv. (alternativt kan man ha utstyret i gangen og snakke med servicetekniker i døråpningen (1,5 meter sikkerhetsavstand).

    Der hvor slokkeapparat står utenfor, vil Norsk Brannvern gjennomføre kontroll iht. alternativ 2. Der hvor slokkeutstyr ikke er plassert utenfor dør, vil det bli ringt på.

Norsk brannvern vil minimum gå 2 runder denne dagen for å fange opp beboere på forskjellige tidspunkt. Hvis man ikke er hjemme den aktuelle dagen, vil det bli lagt 9 volts batterier og infosskrivet om brannforebygging ved inngangsdøren. Man må sette inn batterier selv.

Kontrollen er satt til Tirsdag 22 september kl. 12.30 – 21.00.

Minner om at det ikke blir noen oppsamlingsdag i år.