Dugnad høsten 2020

Vi kaller inn til dugnad mandag 7. september og onsdag 9. september. Her er oppgavene vi trenger å få gjennomført.

Grøntutvalget har i høst fått «en ny vår» og vi satser på to kjappe høst-dugnader for å få flyttet og plantet litt trær og busker i borettslaget, samt få kuttet ned litt gress langs parkeringsplassene så det ikke ser så «villmark» ut.

Jo flere som møter opp, jo raskere går det. Kom ut, jobb litt og vær sosial på smittevern-messig avstand 🙂

Mandag kl 18.00

Fredrik og Morten fra Grøntgruppa tar hovedansvaret.

Sage ned to bjørketrær nedenfor 85-rekka og to trær ved øvre lekeplass. Grave opp røtter. Plassere nye trær i hullene.

Onsdag kl 18:00

Bjørg og Janne/Johanne fra Grøntgruppa tar hovedansvarer.


Klippe kanter og gress som vokser vilt langs gjesteplassene. Grave opp bærbusker ved øvre lekeplass som flyttes opp langs langtrappen.