Etablering av elbillading

Situasjonen idag er at alle har tilgang til å lade sin elbil med det vanlige strømuttaket som er ved hver garasjeplass. Dette endrer vi nå.

Det er over 50% som benytter seg av denne muligheten idag. Det er ikke det elektriske anlegget konstruert for. Det må derfor investeres i ett sentralt styringssystem.

Styret har hentet inn fem tilbud og valgt tilbudet fra Enviro Elektro.

Dette fordi vi ønsker et fremtidsrettet lade-anlegg som dekker behovene både nå og for all fremtid. Vi vil ha et anlegg med åpne protokoller og mulighet for å sette ned effekten pr garasje til 125 A og senere eventuelt øke til hva vår infrastruktur bærer. Vi ønsket også å ha åpne protokoller så vi eier hele verdikjeden og ikke behøver betale lisenser eller andre uforutsette kostnader over tid, samtidig som vi beholder muligheten til å sette bort drift og fakturering om vi ønsker det på ett senere tidspunkt.

Vi bygger en 160 A strømskinne i underetasjen og benytter 63A skinner/kabler, på hver side i topp etasjen, slik at alle bilene har mye strøm de kan dele på, men at alle tre kursene arbeider dynamisk opp mot hverandre og bygget.

Løsningen er en fullintegrert Schneider installasjon, altså at både det dynamiske styringssystemet (OCPP 2.0) og ladestasjonene er fra den velrenomerte tyske produsenten Schneider.

Schneider Ladestasjon

Ladestasjonen vil ha nøkkel og type 2 utgang. Beboerne får mulighet til å få en Schneider ladestasjon ferdig montert til en redusert pris ved installasjon. Ettermontering vil bli dyrere og styret anbefaler alle, uavhengig av om de har elbil idag eller ikke om å investere i en ladestasjon nå. Det vil være dyrere å montere i etterkant.

Andelseiere vil bli fakturert for faktisk strømforbruk to til fire ganger i året.

Stikkontaktene som står på parkeringsplassene idag vil bli værende, men sikringene vil bli slått av. Det vil bli montert opp noen stikkontakter ved endeveggene i hver etasje for felles bruk til støvsuger og lignende.

Se brev utdelt i hver postkasse for å melde fra om du skal ha lader. Vi må ha svar innen utgangen av fredag 5. februar.