Ordinær generalforsamling 2021

Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Stenbråtlia Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling torsdag den 03. juni 2021. I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Det er foreløpig usikkert om generalforsamlingen vil bli avholdt fysisk eller digitalt, det vil være avhengig av smittevern-reglene når det nærmer seg. Styret forbereder seg på en digital generalforsamling med ett beboermøte som ifjor Det er mulig at beboermøtet da enten vil gjennomføres ute i borettslaget/garasjen, eller på video. Styret kommer tilbake på dette.

Registrer deg på Vibbo

Den digitale generalforsamlingen vil foregå på Vibbo. Styret planlegger også på sikt å legge ned hjemmesiden til borettslaget og flytte all kommunikasjon over til Vibbo.

Vi ber derfor alle om å gå inn der og sjekke at dere har samtykket til digital kommunikasjon. Per dags dato har en eller flere hos 31 av 34 andeler gjort dette.

Innkommende forslag

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 1. april 2021.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

– gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
– formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslag sendes til styreleder i Stenbråtlia Borettslag:

Gaute Holmin
Stenbråtveien 85 A
1283 Oslo

Eller på epost: stenbratlia@styrerommet.net

Forslag fra styret

Styret refererer til oppfordring fra beboerne på beboermøtet i 2020 og kommer til å legge inn forslag om flere vedtektsendringer i forhold til beboers vedlikeholdsansvar og konkretisering av bruk av utomhusarealene den enkelte andel disponerer. Slike vedtektsendringer trenger 2/3 flertall.

Valg av styret

Valgkomiteen er nå igang med sitt arbeid. Det trengs minst ett nytt styremedlem i år, tenk litt på om det kanskje kan være deg. Det er Ina og Andreas som er valgkomite i år også (83C og 83D).