Status solfangerfjerning

Her er en liten status etter de første fire ukene ut i prosjektet.

Borettslaget har leid inn en erfaren prosjektleder fra OPAK og opplever at kommunikasjonen i prosjektet med EnergiCo, OPAK og styret (i hovedsak leder og nestleder) går meget bra.

Dette er en type prosjekt som ikke har vært gjort før og det har vært noen utfordringer med at kvaliteten på eksisterende anlegg på teknisk rom ikke har vært spesielt god, så det trenger å gå seg litt til i starten.

I tillegg er det en pågående pandemi som gjør at EnergiCo, som alle andre, er litt sårbare på bemanning til tider.

Fremdrift teknisk rom

Rekke 69 og 71 er ferdige iløpet av denne uken. Rekke 65 og 67 skal ferdigstilles neste uke. Rekke 87, 85 og 83 påbegynnes mandag 10. mai.

Det sendes ut SMS noen dager før så beboere rekker å rydde teknisk rom og gang/soverom der tanken må fraktes korteste vei ut.

Etter fjerning av solfangertanken i det første huset innså vi at rør i tak var veldig amatørmessig og klønete montert fra utbygger, så styret har valgt å flytte rørene helt opp til taket, dette gir prosjektet en merkostnad, men vi er foreløpig godt innenfor risiko-bufferet vi har og vil gi en god økning i bruksverdi på rommene.

Det har også blitt avdekket at det mangler en tilbakeslagsventil. Dette var opprinnelig ett krav fra Oslo Kommune og styret har reklamert til utbygger. Obos Nye Hjem har tatt ansvar for dette og oppdraget med utbedring ble idag heldigvis gitt til EnergiCo.

Tilbakeslagsventil vil derfor bli montert samtidig som ombygging av tekniske rom der arbeidet ikke er påbegynt, hos de der ombyging er ferdig, vil EnergiCo desverre måtte komme tilbake og montere denne ventilen.

Det er også dukket opp muligheter for tilvalg på ny varmtvannstank, husk frist denne helgen på å bestille.

Vaskesøyle

For de som har bestilt dette, så har det vist seg at det ikke er plass til denne på langveggen slik først planlagt, så denne monteres midt på den innerste kortveggen.

Husk mulighet for å flytte varmtvannstank til venstre side mot en egenandel. Dette vil potensielt øke utnyttelsegraden av rommet noe, men er på ingen måte nødvendig for å bruke vaskesøylen. Husk frist denne helgen på å bestille.

Fremdrift solfangere på tak

Prosjektet hadde i starten en utfordring med at valgte taktekker hadde fått nye eiere og ikke virket så interessert i oppdraget. Dette er nå ryddet opp i og arbeidet på takene vil starte snart, men da ikke gå samtidig som teknisk rom.

Solfangere vil bli demontert og lagt i store gule sekker på takene frem til de blir hentet med lastebil med lift. Regn med at disse sekkene kan bli liggende på takene deres noe dager/uker.

Ferdigstillelse

Målet til prosjektet er å være ferdig innen 1. juli, men det er forbehold om at endringer kan føre til noen ukers forsinkelse. Tilbakeslagsventiler og nye varmtvannstanker kan potensielt dermed føre til noe forsinkelser.

Spørsmål

Vi ber om at dere ikke sender spørsmål til de enkelte styremedlemmers private epost-adresser, men kontakter styrets leder, helst via styrets epost, da styret har høyt arbeidspress for tiden med dette prosjektet og generalforsamlingsforberedelser, eller om det er generelle spørsmål flere kanskje kan sitte inne med, bruk gjerne Facebook-gruppen.