FDV (Forvaltning Drift og Vedlikehold)


Vedlikehold og ettersyn av leiligheten og dens anlegg er viktig for å sikre at standarden opprettholdes over tid. Følgende er et forslag til hvilke vedlikeholdsoppgaver som burde gjennomføres, og hvor ofte. Listen er ikke uttømmende, men gir et utgangspunkt for fornuftig ettersyn. Det henvises for øvrig til de enkelte kapitler for detaljer om vedlikehold.

Hver uke:

 • Kontrollere at det ikke lekker fra avløp i servantskap og kjøkkenbenk
 • Rens filteret i vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel

Hver måned:

 • Rengjøre sluk på takterrasse
 • Rengjøre nedløp på garasje
 • Kontrollere sanitærutstyr for skader og lekkasjer på rørnett, baderomsporselen og pakninger.
 • Rengjøre filter i kjøkkenhette

Hver 3. måned:

 • Rengjøre vannlåser og sluk.

Hver 6. måned:

 • Rengjøre gulvsluk
 • Smøre hengsler og låser hvis nødvendig
 • Undersøk slanger til oppvaskmaskin og vaskemaskin
 • Smøre og ved behov justere terrassedører

Hver 6-12. måned (avhengig av bruken):

Hver 12. måned(midt på sommeren):

Ved behov:

 • Undersøke for skader på fasade, vindusbrett o.l.
 • Fjerne snø fra solfanger-panelene, både for å maksimalisere energiproduksjonen, men også for å unngå frostskader på anlegget (lekkasjer), dette er spesielt viktig i mars/april måned.