Solfangere FAQ

Aventa Solar, leverandøren av våre solfangere, har laget en FAQ på prosjektsidene med de mest vanlige spørsmålene om anlegget. Vi gjengir den her.

Denne vil de oppdatere ved behov, så for en helt oppdatert FAQ, sjekk prosjektsiden til Aventa.

Styret vet også at flere husstander sliter med vannlekkasjer på taket, spesielt om våren. Det anbefales å jevnlig fjerne snø fra panelene, både for å maksimalisere energiproduksjonen, men også for å unngå frostskader på anlegget, dette er spesielt viktig i mars/april måned, og spesielt viktig for A og C hus der solfangerene står på takterrassen.

Solfangerene på A og C hus bør ikke være dekket av snø, disse husene har nå fått en ny OFF funksjon der man kan slå av sirkulasjon på taket om det ikke er mulig å komme til for å fjerne snøen.

De samme husene har tidvis hatt problemer med at de såkalte «senterproppene» detter ut. Disse er det ganske enkelt å sette på plass selv, se vedlagte guide:

Aventa Sjekk av senterplugger
Aventa Sjekk av senterplugger
KM_Senterplugger_20180315_v1_0.pdf
351.8 KiB
360 Downloads
Detaljer

Så følger resten av FAQ’en, men som sagt, for en helt oppdatert, sjekk prosjektsiden til Aventa:

Displayet (skjermen) på styringssystemet viser LOW. Hvordan skal jeg etterfylle energisentralen HS800 i teknisk rom?
– Last ned innstruks for etterfylling her

Det kommer lyd fra releet/kontaktoren på varmesentralen, hva gjør jeg?
– Kontakt Aventa på telefon:22 16 14 10 eller epost:epost@aventa.no

Hustype B: Er det installert gulvvarme i oppholdsrom i 3. etasje?
– Nei.

Hustype B: Kan varmetilførselen til soverommene i underetasjen tilpasses ulik komfortbehov?
– Nei! Begge soveromene styres gjennom SONE 4. Per i dag har begge rommene en separat sløyfe på fordelerstokken, mens aktuatorene på gulvarmefordelerstokken blir styrt av samme signal fra styringselektronikken.
Individuell styring er likevel mulig ved manuell innstilling av volumstrøm på gulvarmefordelerstokken i en av sløyfene (produktdatablad: Gulvvarmefordeler med flowmeter).
Kontakt VVS installatør om nødvendig. Gulvvarmeinnstallasjon er ikke del av Aventas leveranse.

Har baderommene i Hustype B og C uavhengig temperaturstyring?
– Ja!
Hustype B: Bad i underetasjen = SONE 2 og bad i 2. etasje = SONE 5
Hustype C: Bad i 1. etasje = SONE 5 og bad i 2. etasje = SONE 2
Hustype A: Bad i underetasje = SONE 2

All dokumentasjon for Aventa Solfanger-anlegg