Solfangeranlegget

Solfangeranlegget i Stenbråtlia Borettslag er levert av Obos Nye Hjem med Aventa AS som underleverandør.

Borettslaget har de siste årene hatt service- og vedlikeholdsavtale med Aventa AS. Dette selskapet har dessverre meldt oppbud. Det betyr at service og vedlikehold inntil videre må utføres av den enkelte beboer mens styret sammen med Obos Nye Hjem og styrets advokat løser situasjonen som har oppstått.

Her har styret samlet dokumentasjon til beboerne:

Lekkasjer

Flere husstander sliter med vannlekkasjer på taket, spesielt om våren. Det anbefales å jevnlig fjerne snø fra panelene, både for å maksimalisere energiproduksjonen, men også for å unngå frostskader på anlegget, dette er spesielt viktig i mars/april måned, og spesielt viktig for A og C hus der solfangerene står på takterrassen.

Solfangerene på A og C hus bør ikke være dekket av snø, disse husene har nå fått en ny OFF funksjon der man kan slå av sirkulasjon på taket om det ikke er mulig å komme til for å fjerne snøen.

De samme husene har tidvis hatt problemer med at de såkalte «senterproppene» detter ut. Disse er det ganske enkelt å sette på plass selv, se dokumentasjon i filarkivet nederst på denne siden.

Vi ber beboere om å melde alle lekkasjer til Obos Ettermarked med styret på kopi!

Etterfylle vann i teknisk rom

Etterfylling av vann i varmesentralen er noe alle vi beboere må gjøre en gang i året. Sommeren er anbefalt tidsrom fra leverandøren. Her er en liten video av hvordan det kan gjøres:

Det er viktig at man fyller på vann når vannet er nede i tanken. Vannet forsvinner normalt ned i tanken når sola går ned. Fyller man mens vannet er på taket vil det bli alt for mye vann i anlegget når vannet kommer ned fra taket igjen.

Påfyllingstiden vil variere noe, men fra noen sekunder til 20-30 sekunder er rapportert, og virker normalt (med full åpning på krana). Det er også lurt å fylle på med krana på halv åpning, ikke full åpning som i videoen for å unngå mye søl.

Filarkiv for solfangeranlegget