Informasjon vedrørende reklamasjoner

Styret har fått oversendt en tekst fra Obos Nye Hjem som de har bedt om at vi distribuerer til beboere.

OBOS Nye Hjem ønsker å informere om følgende: Obos Nye Hjem svarer for eventuelle byggefeil eller mangler. De er ikke ansvarlig for vedlikehold, drift eller service.

Som i alle tilfeller er brukerfeil eller manglende drift/vedlikehold/undersøkelser som kan gjøres på egenhånd ikke dekket av garanti og kunden må forvente å bli fakturert. De gangene entreprenør, servicemann m.v. rykker ut for å se på en reklamasjon som viser seg å ikke være en reklamasjon så skal han ha betalt for den tiden han har brukt både med å vurdere saken og for oppmøte.

Det oppfordres derfor til å sette seg godt inn i FDV, Boligperm og annen utdelt informasjon og gjøre egne undersøkelser før man reklamerer. Ved reklamasjon oppfordres det til å oversende dokumentasjon i form av bilder eller rapporter som beskriver saken.

Ca tre år etter overtakelse flyttes bevisbyrden i større grad over på kjøper for hvorvidt noe er en mangel eller ei. Dette følger naturlig av at boligen har vært i bruk over lengre tid og det må dokumenteres at mangelen skyldes feil fra entreprenørens side og ikke av bruk».