Årets brannvernrude 2019

I forbindelse med at borettslaget har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss onsdag 28. august mellom klokken 17:00 og 21:00.

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake:

– Torsdag 05. september mellom kl. 17:00 og 21:00

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Har du kjøpt inn eget brannvernutstyr, sett det gjerne frem så vil de også kontrollere dette.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no.