Status solfangerarbeidet juli

Vi er nå inne i sluttfasen av prosjektet. Det har gått veldig bra så langt, men desverre sklidd litt ut på tid.

Tekniske rom

Mesteparten av de tekniske rommene er nå ferdigstilt. Det er 8 hus igjen som er under arbeid. Vi har elektriker ut denne uka, så tar de ferie. Det betyr at de sannsynligvis ikke rekker å få på strømmen før august.

Det betyr i praksis at noen hus desverre må klare seg uten varme på baderomsgulvet i juli.

Det er to grunner til forsinkelsene: Mange tilvalg (nye varmtvannsberedere og vaskesøyler) og dårligere kvalitet på eksisterende anlegg enn forventet.

Det positive er at mange får tilslutt betydelig bedre utnyttelse av rommet og at den generelle kvaliteten på rørarbeidene økes betraktelig og minsker faren for fremtidige problemer.

Takarbeider A og C hus

A og C husene (altså alle med 2 etasjer) er ferdige på takene med unntak av en ting: Rørene som kommer opp fra teknisk rom er sveiset igjen, men det skal konstrueres et beslag som skal stå over dem.

De prøver å få dette gjort før de tar ferie, men det kan også bli utsatt til etter ferien.

Takarbeider B hus

Alle B-hus har nå fått fjernet solfangerene og de startet denne uken med å legge nytt tak. Taktekkerne tar ikke ferie før de er ferdige med alle husene. De bruker ca. en dag per hus for å legge nytt tak.

Det er oppdaget at enkelte tak har en konstruksjonsfeil relatert til lufting av nordside tak. Dette blir rettet samtidig som nytt tak på sørsiden legges.

Så langt ser det ikke ut til at denne konstruksjonsfeilen har gitt skader på bygningene, men Obos er varslet og var med på befaring idag.

Tilvalg

Borettslaget legger nå ut for tilvalgene dere har gjort (vaskesøyle, VVB, etc) og vil fakturere beboerne for det i august sannsynligvis.

Noen beboere har etterspurt mulighet for vannkran på taket. EnergiCo ser nå på å gi tilbud på det. Det vil være timesbasert da de er usikre på hvor lett/vanskelig det vil være å tre rør opp. De vil ha en rør i rør løsning og det vil eventuelt kun være tilbud til A og C hus (fordi røret kommer ut oppe på skråtaket på B husene).

Merk at dette ikke vil være en frostfri løsning og at hver enkelt beboer derfor vil måtte huske selv å tømme røret for vann før frosten setter inn (tappekran på teknisk rom). Hvis noen takker ja til dette tilbudet vil styret fremme forslag til vedtektsendring på neste generalforsamling så andelseier overtar vedlikeholdsansvar for denne delen av røranlegget.